Tiện ích và Biểu đồ
cho Token Ethereum

Hiển thị hoạt động của token ngay từ website của bạn! Ethplorer cung cấp một số chế độ tiện ích có khả năng tùy chỉnh cao. Các chế độ tiện ích phổ biến là Biểu đồ hoạt động token (cho tháng trước đó), Giao dịch gần đây, hoạt động của các token Ethereum hàng đầu.

Các biểu đồ được dựa trên Google Charts để bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích bằng cách tham khảo Hướng dẫn cho Google Charts.

Dưới đây là các mẫu tiện ích và tùy chỉnh khác nhau.

Lưu ý: cách đơn giản nhất để lấy một tiện ích cho token của bạn là
1) tìm token của bạn trong Ethplorer, và
2) sử dụng liên kết tiện ích ở đó.

Cách để cài đặt mã tiện ích

1. Thêm jQuery vào phần HEAD của trang (nếu chưa có):
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.2/jquery.min.js"></script>
2. Lấy đoạn mã tiện ích bất kỳ được hiển thị dưới đây, đặt mã giữ chỗ div và đoạn mã này vào đâu đó trong phần BODY.
3. Tùy chỉnh dữ liệu tiện ích và phong cách bằng các tùy chọn và phong cách (không bắt buộc).

Tiện ích biểu đồ

Biểu đồ hoạt động token

Biểu đồ hoạt động token tùy chỉnh được

Biểu đồ chủ đề tối

Tiện ích văn bản

Hoạt động token gần đây

Tiện ích hoạt động token tùy chỉnh được

Các token hàng đầu theo hoạt động

Xem thêm

Top 50 hoạt động token Ethereum

Giám sát các thao tác token gần đây

Ethereum blockchain and ERC20 tokens performance