đang tìm kiếm...

Địa chỉ : 0xb9c764114c5619a95d7f232594e3b8dddf95b9cf

Thao tác nội bộ

URL
Hàm băm SHA256
Tên tập tin
Kích cỡ tập tin
Dữ liệu
Liên kết ngắn

Thông tin

Được tạo lúc
Tác giả
Tạo Tx
Số dư
Tổng Vào
Tổng Ra
Chuyển khoản
Giao dịch
Giao dịch
Giao dịch

Thông tin Chainy

Chainy là một hợp đồng thông minh cho phép tạo và đọc các loại dữ liệu khác nhau trong chuỗi khối Ethereum:

Liên kết ngắn AEON
Các URL ngắn không thể thay đổi (tương tự bit.ly nhưng không thể thay đổi)

Bằng chứng Tồn tại + Tập tin
Bằng chứng tồn tại vĩnh viễn của tài liệu (tập tin) cùng với liên kết đến tập tin trong một trang

Phát sóng tin nhắn
Các tin nhắn văn bản công khai trên chuỗi khối Ethereum. Cũng có thể được mã hóa

Đọc thêm: https://chainy.link
Đăng dữ liệu của bạn: https://chainy.link/add

Thông tin token

Ký hiệu
Giá
Khối lượng
Tổng lượng cung
Vốn hóa thị trường
Số thập phân
Chủ sở hữu
Chuyển khoản
Phát hành
Người nắm giữ
×

Chuyển khoản token

* tất cả các ngày được hiển thị cho múi giờ Lỗi trong khi xuất. Vui lòng thử lại sau.

Phát hành token

* tất cả các ngày được hiển thị cho múi giờ

Người nắm giữ token